บ้าน > เกี่ยวกับเรา >วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร


ปรัชญาองค์กร:แสวงหาความจริงจากความจริง มีแต่ความงามที่แท้จริง

จิตวิญญาณขององค์กร:สามัคคี ขยัน ใฝ่หาความจริง ทุ่มเท

วัตถุประสงค์ขององค์กร:

ดูแลสุขภาพมนุษย์

การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
อาชีพที่ยอดเยี่ยมทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

ความหมายแฝงของแบรนด์:Baichuanguihai กว้างและลึกซึ้งประวัติบริษัท